1. Quản lý tính lương

  • Hệ thống linh hoạt được thiết lập để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.
  • Quy trình chuẩn hóa và kiểm tra dữ liệu đầu vào và báo cáo đầu ra để giảm thiểu lỗi của con người và đảm bảo độ chính xác.
  • Nhiều báo cáo bảng lương tiêu chuẩn có sẵn cho khách hàng, cũng như các báo cáo tùy chỉnh được làm theo yêu cầu

2. Quản lý bảo hiểm

  • Chúng tôi xử lý tất cả các hoạt động liên quan đến bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội (SI), bảo hiểm y tế (HI) và bảo hiểm thất nghiệp (UI). Những hoạt động này bao gồm:

•    Đăng ký ban đầu với Bảo hiểm Xã hội để lấy tài khoản và mã bảo hiểm cho khách hàng.

•    Quản lý yêu cầu nghỉ ốm và nghỉ thai sản.

•    Nhận và giao thẻ bảo hiểm y tế cho khách hàng sáu tháng một lần.

•    Đăng ký nhân viên mới với Bảo hiểm Xã hội để lấy sổ bảo hiểm (nếu có) và thẻ bảo hiểm y tế.

•    Xóa đăng ký khi nhân viên nghỉ việc với Bảo hiểm Xã hội, trả lại thẻ bảo hiểm y tế và đóng sổ bảo hiểm của họ.

•    Điều chỉnh báo cáo hàng quý với Bảo hiểm Xã hội.

3. Quản lý thuế thu nhập cá nhân

  • Chúng tôi hoàn thành tất cả các tờ khai, hồ sơ và đối chiếu liên quan đến các khoản thanh toán Thuế thu nhập cá nhân (PIT) cho nhân viên, bao gồm:

•    Lấy mã số thuế cho nhân viên mới (nếu có).

•    Đăng ký người phụ thuộc mới hoặc thay đổi người phụ thuộc.

•    Hoàn thành các tờ khai thuế, hồ sơ và thanh toán hàng tháng (nếu có).

•    Chuẩn bị quyết toán thuế cuối năm.

4. Lập và phát Phiếu lương

•    Hàng tháng nhận dữ liệu từ đơn vị, lập và phát phiếu lương cho đơn vị

•    Nhiều báo cáo bảng lương tiêu chuẩn có sẵn cho khách hàng, cũng như các báo cáo tùy chỉnh được làm theo yêu cầu.

 

 

Định dạng file .doc|.docx|.pdf|.DOC|.DOCX|.PDF|.xls|.jpg|.png|.gif|.JPG|.PNG|.GIF và dung lượng tối đa 3MB

+200 Doanh nghiệp đang kết nối với chúng tôi

© 2020 - fosco - Một thành viên của fosco.vn

Online: 1 | Ngày: 72 | Tháng: 1960 | Tổng: 162575