Thành lập theo quyết định số 622/VP ngày 09-07-1979 của Bộ Ngoại Giao và Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 15-07-2010 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI

Tên giao dịch quốc tế:
SERVICE COMPANY TO FOREIGN MISSIONS 

Tên viết tắt:
FOSCO

Trụ sở chính: 124 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 -28) 38.295.794
Fax: (84 -28) 38.230.439

E-mail: info@fosco.vn
Website: www.fosco.vn - www.ttldfosco.com.vn

 
+200 Doanh nghiệp đang kết nối với chúng tôi

© 2020 - fosco - Một thành viên của fosco.vn

Online: 2 | Ngày: 27 | Tháng: 928 | Tổng: 96353