Mức nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Khi mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh sẽ có nhiều người lao động không phải nộp thuế thu nhập, đồng...

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

Sắp tới các doanh nghiệp, người lao động phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay, người lao động có...
+200 Doanh nghiệp đang kết nối với chúng tôi

© 2020 - fosco - Một thành viên của fosco.vn

Online: 3 | Ngày: 5 | Tháng: 1628 | Tổng: 164995